przewodnik po Lwowie, przewodnicy Lwów

 

Przewodnik, przewodnicy po Lwowie - usługi przewodnickie - pilot wycieczek

 

 

przewodnik po Lwowie

CERKIEW USPIEŃSKA

polski pilot po Lwowie, przewodnicy, przewodnik Lwów

 

    Pogoda we Lwowie 

 
 

przewodnik Lwów, pilot wycieczek

oprowadzanie po Lwowie Centrum życia duchownego wspólnoty ukraińskiej średniowiecznego Lwowa był zespól cerkwi Uspienskiej, który powstał w latach 1572-1629. Uspiańska Cerkiew to połączenie elementów kultury architektury ukraińskiej z architekturą renesansową. Początek istnienia cerkwi notowany jest na początek II połowy XIV w. która przez długi czas była drewniana. Po kilku pożarach w 1591 r. została rozpoczęta budowa nowej cerkwi z kamienia. Budowę obecnej cerkwi zakończono w 1629 r. Ofiarodawcami Cerkwi byli Bractwo Stauropigijskie, wspierane było przez gospodarzy mołdawskich, a nawet cara rosyjskiego. Ściany trójnawowej bazyliki wyłożone są z dużymi blokami kamienia ciosanego. Według bizantyjskiej tradycji Świątynie przykrywają trzy banie z latarniami a w dekoracji fasady umiejętnie wykorzystano antyczny porządek. W metopach doryckiego fryzu, opasującego fasadę cerkwi znajdują się płaskorzeźby i rozety o tematach biblijnych. Wnętrza cerkwi ściany, kolumny sklepienia zrobione są z białego kamienia ciosanego. W środkowej kopule umieszczono herby. Ikonostas dla nowej cerkwi wykonali o Fedir Senkowycz i Mykola Petrachnowycz. Pozostały po nim tylko 115 ikony przedstawiające Mękę Pańską a sam ikonostas Bractwo przekazało do podmiejskiej cerkwi. Witraże w oknach wykonał w latach 1926-1930 Petro Cholodnyj - starszy. Wśród nich są kompozycje przedstawiające "Kijowska Rus", ''Halicka Rus", oraz "Fundatorów Uspenskiej cerkwi". W krypcie świątyni pochowani są zasłużeni członkowie Stauropigijskiego Bractwa. Nad wejściem do cerkwi z ulicy Ruskiej umieszczona jest na murze w szklanej gablocie piękna ikona Matki Boskiej, Obecnie jest to ukraińska prawosławna autokefaliczna cerkiew. Przewodnik po Lwowie, przewodnicy Lwów

 

 

- Licencjonowany przewodnik po Lwowie

i innych ciekawych miejscach na Ukrainie

oraz pilot wycieczek -

  0038 0957617873   601 468251

  

 

 

 

Pilot wycieczek, przewodnik, przewodnicy po Lwowie, Lwów

 

Przewodnicy po Lwowie - Przewodnik po Ukrainie                             Data ostatniej modyfikacji:  2016-10-02 14:51:27

Przewodnik po LWOWIE - przewodnicy Lwów - oprowadzanie, wycieczki