kolonie za granicą, kolonie we Włoszech, kolonie w Grecji, obozy zagraniczne

 

obozy młodzieżowe, kolonie letnie dla dzieci, kolonie za granicą, obozy dla młodzieży, kolonie zagraniczne, kolonie i obozy młodzieżowe, oferty kolonii, kolonie we Włoszech

ol

hKRS 0000106927

Fundacja na Rzecz

Dzieci i Młodzieży

"Mały Podróżnik"

  

Drogi Ofiarodawco !!!

Zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą wyjechać na kolonie, obozy. Każda nawet najmniejsza wpłacona kwota sprawi radość tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym.

w

 

      

 

 

 

Zarząd Fundacji tworzą:

 

      1.      Prezes Larysa Maraszewska - długoletni nauczyciel, pedagog, przewodnik turystyczny

2.      W-ce Prezes Andrzej Goszowski

3.      Sekretarz Maciej Maraszewski

 

Radę Fundacji tworzą:

 

     1.      Prezes: Lucyna Wójcik – pedagog

     2.    W-ce prezes Barbara Repelowska

     3.   Sekretarz:  Lidia Pizoń

 

Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę Fundacji

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji sprawuje nadzór i kontrole nad Zarządem

Fundacji, dokonuje zmiany statutu. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji,

 

 
Opublikowane na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Mały Podróżnik"                                                          Data ostatniej modyfikacji:  2022-05-21 22:00:02                     

kolnie we Włoszech, kolonie za granicą, kolonie letnie, obozy zagraniczne