kolonie za granicą, kolonie we Włoszech, kolonie w Grecji, obozy zagraniczne

 

obozy młodzieżowe, kolonie letnie dla dzieci, kolonie za granicą, obozy dla młodzieży, kolonie zagraniczne, kolonie i obozy młodzieżowe, oferty kolonii, kolonie we Włoszech

ol

KRS 0000106927h

Fundacja na Rzecz

Dzieci i Młodzieży

"Mały Podróżnik"

  

Drogi Ofiarodawco !!!

Zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą wyjechać na kolonie, obozy. Każda nawet najmniejsza wpłacona kwota sprawi radość tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym.

w

 

      

 

 

 

 Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 Rozdział 2. Cel i zasady działania Fundacji

 Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

 Rozdział 4. Organy Fundacji

 Rozdział 5. Działalność gospodarcza Fundacji

 Rozdział 6. Zmiana statutu Fundacji

 Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 

 

 
Opublikowane na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Mały Podróżnik"                                                          Data ostatniej modyfikacji:  2017-11-14 13:08:31                     

kolnie we Włoszech, kolonie za granicą, kolonie letnie, obozy zagraniczne