Przewodnik po Lwowie - Przewodnicy - pilot wycieczek

 

Przewodnik, przewodnicy po lwowie - pilot wycieczek

 

 

ZBARAŻ

przewodnik po Lwowie

 

    Pogoda we Lwowie 

 

 

      przewodnicy Lwów

Przewodnik po Lwowie

   

Zbaraż leżący nad rzeką Gniezna na pograniczu Wołynia i Podola. Przyłączony został do Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego a od XV wieku rodowe gniazdo książąt Zbaraskich. Zbaraż wielokrotnie był atakowany przez ordyńców gdyż był położony na Czarnym Szlaku napadów tatarskich. Po bezpotomnej śmierci książąt Zbaraskich Zbaraż stał się własnością ich krewniaka - księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Od latem 1649 r. 200-tysięczna armia kozacka Chmielnickiego wspomagana przez Tatarów z chanem krymskim Islam - Girejem oblegała twierdzę zbaraską. Obroniła ją 14 tysięczna armia wojska polskiego pod dowództwem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Idące z odsieczą główne siły polskie na czele z królem Janem Kazimierzem zostały oblężone w obozie pod Zborowem, gdzie zawarto z Kozakami kolejną ugodę, po której nastąpiła przerwa w działaniach wojennych. Zamek został odbudowany przez Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego a po jego śmierci przeszedł na własność Potockich (1682). Józef Potocki i jego syn Stanisław, wojewoda kijowski w Zbarażu ufundowali (1723-55) dla bernardynów duży murowany klasztor i kościół p.w. św. Antoniego i św. Jerzego. Potoccy przebudowali też zamek na swoją rezydencję. Od 1991 roku jest to miasto obwodu (województwa) tarnopolskiego, 25 km od Tarnopola, liczy około 14,5 tys. mieszkańców.

Przewodnik po Lwowie - polski pilot Lwów, przewodnicy po cmentarzu Łyczakowskim

 

 

 

 

-  Licencjonowany przewodnik po Lwowie

i innych ciekawych miejscach na Ukrainie

oraz pilot wycieczek    -

  0038 0957617873   601 468251

 

Przewodnik, przewodnicy po lwowie - usługi przewodnickie

Przewodnicy Lwów - Przewodnik po Lwowie                             Data ostatniej modyfikacji:  2016-10-02 14:55:55

przewodnicy, przewodnik, po Lwowie - usługi przewodnickie we Lwowie