Przewodnik po Lwowie, przewodnicy Lwów - polski pilot po Lwowie

 

Przewodnik po Lwowie - przewodnicy Lwów - usługi przewodnickie po Lwowie

 

 

Ławra Poczajowska

Polski przewodnik po Lwowie

 

    Pogoda we Lwowie 

 

 

przewodnik po Lwowie, przewodnicy Lwów, pilot lwów, przewodnicy po Lwowie

         Mnichowi, który mieszkał w pieczarach na poczajowskiej górze w 1240 r. objawiła się Matka Boża, pozostawiając odciśnięty w skałach ślad stopy, z którego trysnęło źródło o uzdrawiającej mocy. W tym miejscu wzniesiono pierwszą kaplicę a następnie w 1597 r. dla żyjących dotąd w pieczarach mnichów został ufundowany prawosławny monaster. Umieszczono w nim Ikonę Madonny z Dzieciątkiem która została podarowana przez dostojnika, greckiego metropolitę Neofita w podziękowaniu za gościnę. Ikona zasłynęła cudami. Klasztor stał się celem licznych pielgrzymek. W 1649 r. w Poczajowie stanęła nowa cerkiew pw. Św. Trójcy. W 1833 r. ławra w Poczajowie została uznana za czwarty w hierarchii ważności klasztor Rosji. Po wybuchu pierwszej wojny światowej mnisi opuścili monaster, zabierając cudowną ikonę. Po drugiej wojnie ławra funkcjonowała jako prawosławny ośrodek religijny. Władze sowieckie pozwoliły pozostać niewielkiej części mnichów, którzy otrzymali w użytkowanie główną cerkiew z cudownym obrazem. Zakazano jednak pielgrzymek. Obecnie po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę Poczajów stał się najważniejszym sanktuarium maryjnym, celem pielgrzymek katolików obu obrządków co zyskało miejscowości miano "Ruskiej Częstochowy". Ławra Poczajowska pozostaje klasztorem prawosławnym podporządkowanym patriarsze w Moskwie. Do bramy monasteru prowadzi obsadzona drzewami aleja, przy której siedzą żebracy, starsze kobiety i pielgrzymi. Wchodząc do klasztoru kobiety powinny nosić długie spódnice, oraz mieć przykrytą głowę. a mężczyźni długie spodnie. Przy bramie można wypożyczyć potrzebny strój. Główne uroczystości religijne, połączone z wielkimi procesjami, odbywają się tu 5 sierpnia, w święto Matki Boskiej Poczajowskiej oraz 10 listopada w święto św. Hioba Poczajowskiego. Przewodnik po Lwowie, przewodnicy - pilot Lwów

  

- Licencjonowany przewodnik po Lwowie

i innych ciekawych miejscach na Ukrainie

oraz pilot wycieczek -

  0038 0957617873   601 468251

 

Przewodnik, przewodnicy, Lwów, usługi przewodnickie po Lwowie

Przewodnicy po Lwowie - pilot Lwów                            Data ostatniej modyfikacji:  2016-10-02 14:53:49

Przewodnik, przewodnicy po cmentarzu Łyczakowskim