kolonie za granicą, we Włoszech, kolonie w Grecji, obozy zagraniczne

 

Przewodnik Lwów - przewodnicy po lwowie - usługi przewodnickie - pilot wycieczek - usługi pilotażowe - pilotaż Wycieczek

 

 

CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI

przewodnicy po Lwowie

 

    Pogoda we Lwowie 

 

 

 przewodnicy we Lwowie - usługi przewodnickie Lwów

Przewodnik po Lwowie Otwarcie cmentarza Łyczakowskiego jest związane z przejęciem Lwowa w 1772  r. przez monarchię austrowęgierską, która wprowadziła tu nowe porządki i zwyczaje. Po I rozbiorze Polski w 1783 r. Lwów znalazł się w zaborze austriackim. Cesarz Józef II nakazał zarządowi miejskiemu zlikwidować wszystkie cmentarze przykościelne we Lwowie. Nowy cmentarz usytuowano poza obrębem dawnego Lwowa na wzgórzu gdzie w XVI w. chowano ubogich i chorych na dżumę. Wprowadzono nowe prawo, które nakazało burzyć pomniki, nagrobki a szczątki przenosić do zbiorowej mogiły za nie zapłacenie miejsca pochówku na cmentarzu. Z kamieni po byłych pomnikach i nagrobkach zbudowano dwie bramy wejściowe i fundamenty pod ogrodzenie. W 1786 roku oficjalnie otwarto cmentarz Łyczakowski. Chowano tutaj przede wszystkim zamożnych mieszczan, którzy żyli w centralnej części Lwowa. Dzięki temu Łyczaków stał się niepowtarzalną nekropolią, która w 1990 r. otrzymała status muzeum. W 1848 r. wybuchł pożar i spłonęły księgi cmentarne. Została przeprowadzona nowa ewidencja wszystkich zmarłych.  Podczas panowania władzy radzieckiej zniszczono wiele cennych pomników. Od momentu niezależności Ukrainy nastają pozytywne zmiany. Łyczakowska nekropolia Lwowa położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród pięknego, specjalnie zaprojektowanego starego drzewostanu tworzącego szereg alei staje się jedną na najbardziej unikalnych i zadbanych w Europie. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postacie i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny i obeliski, w różnych stylach. Jest jedną z najstarszych istniejących nekropolii. Dla porównania: Cmentarz Powązkowski w Warszawie powstał w 1790 r., Cmentarz na Rossie w Wilnie został otwarty w 1801 r., Cmentarz Rakowicki w Krakowie i Pere - Lachaise w Paryżu w 1803 r. Cmentarz Łyczakowski był wielokrotnie powiększany i obecnie zajmuje ponad 40 ha i podzielony jest na 86 pól grobowych.

 

Przewodnik po Lwowie - przewodnicy Lwów - polski pilot po Lwowie

 

 

-  Licencjonowany przewodnik po Lwowie

i innych ciekawych miejscach na Ukrainie

oraz pilot wycieczek  -

  0038 0957617873   601 468251

Przewodnik po Lwowie - przewodnicy po lwowie - usługi przewodnickie po Lwowie

 

 

Oprowadzanie wycieczek po Lwowie                             Data ostatniej modyfikacji:  2013-05-09 20:53:08

Przewodnik po Lwowie - przewodnicy po lwowie - usługi przewodnickie po Lwowie