kolonie za granicą, kolonie we Włoszech, kolonie w Grecji, obozy zagraniczne

 

Fundacja, Fundacje

 

ol

h

Fundacja na Rzecz

Dzieci i Młodzieży

"Mały Podróżnik"

  

Drogi Ofiarodawco !!!

Zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą wyjechać na kolonie, obozy. Każda nawet najmniejsza wpłacona kwota sprawi radość tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym.

 

      

 

 

 

INFORMACJE

 

         Otrzymane darowizny rzeczowe, odzież i zabawki dla dzieci będą przekazane do Parafii oraz Domów Dziecka w większości na Ukrainę. Darowizny finansowe ze zbiórek publicznych oraz 1% z OPP w całości będą przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dla młodzieży szkolnej.

Przeprowadzane są zbiórki do puszki na terenie województwa małopolskiego. Każda osoba - wolontariusz ma odpowiedni identyfikator oraz dla organów porządkowych do wglądu zezwolenie, zgłoszenie zbiórki. Zbiórki są organizowane nieregularnie, w miarę wolnego czasu wolontariuszy.  Fundacja jest w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 

 

Kraków, 12 4323080, 24 h: 601 468251

 

 

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "MAŁY PODRÓŻNIK"                           Data ostatniej modyfikacji:  2018-12-04 21:28:47                     

kolnie we Włoszech, kolonie za granicą, kolonie letnie, obozy zagraniczne