kolonie za granicą, kolonie we Włoszech, kolonie w Grecji, obozy zagraniczne

 

Fundacja, Fundacje

 

ol

h

Fundacja na Rzecz

Dzieci i Młodzieży

"Mały Podróżnik"

  

Drogi Ofiarodawco !!!

Zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą wyjechać na kolonie, obozy. Każda nawet najmniejsza wpłacona kwota sprawi radość tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym.

 

      

 

 

 

INFORMACJE

 

         8 czerwca 2015 roku Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych.

Część otrzymanych darowizn, odzież i zabawki dla dzieci będą przekazane na Ukrainę do Parafii oraz Domów Dziecka.

Przeprowadzane będą również zbiórki do puszki na terenie województwa małopolskiego. Każda osoba - wolontariusz będzie miał odpowiedni identyfikator oraz dla organów porządkowych do wglądu zezwolenie, zgłoszenie zbiórki. Zbiórki będą organizowane nieregularnie, w miarę wolnego czasu wolontariuszy. Cały dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dla młodzieży szkolnej.

 

 

 

 

Kraków, 12 4323080, 24 h: 601 468251

 

 

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "MAŁY PODRÓŻNIK"                           Data ostatniej modyfikacji:  2017-11-14 13:05:57                     

kolnie we Włoszech, kolonie za granicą, kolonie letnie, obozy zagraniczne